Poniżej znajdziesz wytyczne dotyczące zamieszczania ofert pracy na Jooble. Te sugestie pomogą Ci upewnić się, że Twoje wolne stanowiska są zrozumiałe dla potencjalnych kandydatów.

Bezpośrednie zamieszczanie ofert pracy jest dostępne dla następujących krajów: Bułgaria, Czechy, Hiszpania, Francja, Grecja, Chorwacja, Włochy, Kazachstan, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Szwecja, Słowacja, Turcja, Ukraina, Węgry, Argentyna, Chile, Kolumbia, Indonezja, Meksyk, Peru, Tajlandia.

Tytuł stanowiska i opis

Tytuł stanowiska:

 • Tytuł stanowiska powinien jasno opisywać pozycję;
 • Nie podawaj kilku stanowisk w jednym tytule pracy;
 • Nie dodawaj żadnych dodatkowych informacji do tytułu. Na przykład: "Pilnie poszukiwany przedstawiciel handlowy" → "Handlowiec".

Region stanowiska (lokalizacja):
Pole regionu stanowiska wymaga podania lokalizacji, w której będzie pracować pracownik.

Jeśli stanowisko dotyczy kilku regionów lub miast, stwórz oddzielne oferty pracy dla każdej lokalizacji. W przypadku pracy zdalnej określ region. W przypadku pracy za granicą, podaj również region.

Opis stanowiska:
Utrzymaj opis prosty i klarowny. Pomoże to przyciągnąć najbardziej odpowiednich poszukiwaczy pracy.

Wypełnij następujące podtytuły:

 • Wymagania: określ wymagane umiejętności i kwalifikacje kandydata;
 • Warunki pracy: opisz zalety pracy w Twojej firmie, aby kandydat podjął decyzję na Twoją korzyść;
 • Obowiązki: opisz zadania, które będą wykonywane.

Nie wprowadzaj kandydatów w błąd
Nie zamieszczaj opisów wielu stanowisk w ramach jednej oferty pracy ani nie publikuj ofert pracy, które nie odpowiadają działalności Twojej firmy.

Napisać prawdę
Podawaj dokładne i prawdziwe informacje o pracy, takie jak lokalizacja, obowiązki, warunki zatrudnienia i wynagrodzenie.

Autoryzacja firmy

Obecnie oferty pracy mogą zamieszczać jedynie osoby prawne lub przedsiębiorcy indywidualni.

W Jooble przywiązujemy dużą wagę do jakości ofert pracy i autentyczności pracodawców.

W interesie poszukujących pracy ufamy firmom, które udowadniają swoje statusy. Postępuj zgodnie z tymi wytycznymi, aby ułatwić weryfikację i autentyfikację Twojej firmy:

 • nazwa firmy na stronie Jooble musi odpowiadać nazwie firmy w dokumencie potwierdzającym rejestrację firmy;
 • dokument musi być zgodny ze wzorem zatwierdzonym przez odpowiedni organ w kraju, w którym firma jest zarejestrowana;
 • domena strony internetowej firmy musi być zgodna z domeną firmowej poczty elektronicznej.

Możliwe powody niezaakceptowania twojego konta/ofert pracy
Oto kilka powodów, dla których twoje konto lub oferta pracy mogą nie zostać zaakceptowane lub zablokowane po początkowej akceptacji:

 • nazwa firmy nie zgadza się z nazwą firmy w dostarczonych dokumentach;
 • domena strony internetowej firmy nie zgadza się z domeną firmowej poczty elektronicznej;
 • praca obejmuje działania, które są zabronione lub niedopuszczalne, takie jak świadczenie usług erotycznych lub powiązanych działań, oszukańcze prace domowe, takie jak pakowanie towarów lub listy z domu, marketing sieciowy, pisanie prac akademickich, takich jak badania, prace semestralne, dyplomowe i testowe, a także konsultacje dotyczące takiego pisania, przedruku tekstu itp.;
 • > 80% tekstu oferty pracy jest napisane kursywą lub dużymi literami;
 • w opisie pracy znajduje się lista kilku stanowisk;
 • w tytule pracy znajdują się dodatkowe informacje;
 • w opisie pracy brakuje tytułu stanowiska;
 • niepoprawnie określony region pracy (lokalizacja);
 • dyskryminacja ze względu na wiek i/lub płeć;
 • duplikacja ofert pracy w różnych regionach;
 • częsta zmiana nazwy firmy;
 • klienci zgłosili oszustwo, w wyniku czego oferty pracy zostały zawieszone;
 • używanie tych samych danych kontaktowych lub nazwy firmy jest niedozwolone;*
 • firma pochodzi z Rosji lub bezpośrednio/pośrednio współpracuje z Rosją, lub działa w ramach restrukcyjnych sankcji nałożonych przez USA, Kanadę, UE lub inne kraje. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule Informacje dla pracodawców z tymczasowo okupowanych terytoriów niekontrolowanych przez rządy Ukrainy, a także dla pracodawców z Rosji, Białorusi, Wenezueli i Kuby
Jakakolwiek oferta pracy może zostać odrzucona i usunięta z witryny Jooble bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej oferty pracy, jeśli jest sprzeczna z naszym interesem lub interesem poszukujących pracy.

Jeśli twoja oferta pracy nie została zaakceptowana podczas moderacji, powód jej odrzucenia zostanie podany w twoim koncie. Możesz edytować ofertę pracy i ponownie ją złożyć do zatwierdzenia.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem portalu.

*Używanie tych samych danych kontaktowych lub nazwy firmy
Jeśli nowe konto używa nazwy firmy, adresu e-mail lub numeru telefonu, które były wcześniej używane przez innych pracodawców, takie konto nie będzie mogło publikować ofert pracy.

Zasady Rejestracji Ofert Pracy