Da biste promenili email adresu ili lozinku na svom nalogu, pratite sledeće korake:

1. Kliknite dugme "Profil" na glavnoj stranici Jooble veb sajta.
2. Idite na "Podešavanja" odeljak:

3. Izmenite sve neophodne podatke.

  • Kliknite "Izmeni" da biste izmenili svoju email adresu.
  • Kliknite "Promeni lozinku" da biste izmenili svoju lozinku:

4. Kliknite dugme "Sačuvaj" da potvrdite sve promene:

Informacije o kako izmeniti pretplate mogu se pronaći u članku Kako izmeniti pretplatu na posao.

Izmeni Zamena Zamena Opcije Profil Ostale informacije email Lozinka