Utrzymywanie dokładnych danych kontaktowych w twoim koncie pracodawcy Jooble jest kluczowe dla efektywnej komunikacji z potencjalnymi kandydatami. Poprzez aktualizację swoich danych kontaktowych, zapewniasz, że kandydaci mogą łatwo się z tobą skontaktować oraz że otrzymujesz istotne powiadomienia. 

Dostęp do ustawień użytkownika:

  • Zaloguj się do swojego konta pracodawcy Jooble.
  • Znajdź rozwijane menu w prawym górnym rogu strony, gdzie wyświetlane jest twoje nazwa użytkownika.
  • Kliknij w rozwijane menu i wybierz "Ustawienia" z dostępnych opcji.

Modyfikowanie danych kontaktowych

W sekcji "Ustawienia użytkownika" znajdziesz listę edytowalnych pól danych kontaktowych, w tym:

  • Imię: Zaktualizuj swoje imię, jeśli jest to konieczne.
  • Adres e-mail: Zmień swój adres e-mail, jeśli jest to wymagane.
  • Numer telefonu: Zaktualizuj swój numer telefonu, aby kandydaci mogli się z tobą skontaktować.
  • Rola: Zweryfikuj i dostosuj swoją rolę, jeśli jest to konieczne.

Dokonaj niezbędnych zmian w polach danych kontaktowych.

Po zaktualizowaniu żądanych informacji, kliknij przycisk "Zapisz zmiany", znajdujący się poniżej sekcji danych kontaktowych.

Utrzymywanie dokładnych i aktualnych danych kontaktowych zapewnia efektywną komunikację z kandydatami i przyczynia się do udanego procesu rekrutacji. Pamiętaj, aby regularnie przeglądać i aktualizować swoje dane kontaktowe, aby utrzymać bezproblemową komunikację z potencjalnymi kandydatami.

Utrzymywanie danych kontaktowych, Efektywna komunikacja z kandydatami, Aktualizacja danych kontaktowych, Modyfikacja ustawień użytkownika, Optymalizacja procesu rekrutacji