Cena zavisi od izabrane pretplate i perioda trajanja i kreće se od 7.500 dinara mesečno. Za više detalja i da aktivirate pretplatu, idite u gornji desni ugao svog Profila Poslodavca, gde ćete naći polje koje vodi do opcije pretplata.


Prilikom plaćanja karticom, sredstva će se automatski skidati sa vašeg računa, a vi ćete odmah dobiti e-poruku sa potvrdom transakcije. U roku od 5 radnih dana nakon uplate, dodatno ćete dobiti fakturu na e-mail navedeni u profilu za plaćanje. Faktura će biti izdata u srpskim dinarima.

Opcije Plaćanja i Valuta

Trenutno, plaćanje putem fakture ili bankovnog transfera nije dostupno za Srbiju. Međutim, nudimo fleksibilnost plaćanja pretplate bilo kojom karticom, korporativnom ili ličnom.

Ako je potrebno, lako možete kreirati novi profil za plaćanje i povezati drugu karticu, naprimer korporativnu. Isto tako, ako vam više nije potrebna lična kartica ili profil, može ga izbrisati i kreirati novi profil za plaćanje.

Faktura za vašu pretplatu će biti izdata u srpskim dinarima, što će vam obezbediti lakoću i pogodnost za vaše računovodstvene procese. Ovde je primer fakture koju ćete dobiti

Napomena: Sistem plaćanja može povući uplate u evrima po važećem kursu.