Odmah nakon što se prijavite za posao, ne možete otkazati slanje podataka.
Pre nego što se prijavite za posao, savetujemo vam da pažljivo i odgovorno popunite sva polja u CV-u, kao i da proverite sve informacije.
Ovo će vam pomoći da proverite da su uneti podaci ispravni i da napravite konačna podešavanja ako je potrebno. 

otkaži odgovor